wikifreaks

sådan är den…kafkavärlden

the tiny dot

tiny440

video…klicka bild eller direkt…
http://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs
http://newsvoice.se/2013/07/29/ar-regeringsmakten-var-nya-religion/#comments

Annonser

Written by susaeg

29 juli, 2013 at 21:46

Publicerat i Uncategorized

kapitalisten

större bild…klicka bild

”kapitalism utan risker är som
kristendom utan helvete”

Kapitalismens historia går långt tillbaka – ända till antikens dagar – men först när Europa industrialiserades på 1800-talet slog kapitalism igenom som begrepp och ekonomiskt system. Få förordar idag något annat system. Men i den rådande ekonomiska krisen har det utbrutit en debatt om kapitalismens natur – och i centrum står bankerna och finansvärlden.

Nästan hälften av alla amerikaner anser idag att deras ekonomiska system är korrumperat och gynnar endast ett litet etablissemang. Vad hände egentligen med idealen om en kapitalistisk marknadsekonomi där folket styr med sin efterfrågan? Har kapitalisterna blivit kapitalismens värsta fiende? Johan Norberg har läst om några gamla och nya klassiker i ämnet:

En gammal kollega till mig brukar säga att om man har nått tillräckligt högt upp på karriärstegen tycks det som att tyngdkraften plötsligt vänder. Om man faller då, faller man uppåt, och hamnar på nya bekväma positioner eller får väl tilltagna avgångsvederlag.

När jag betraktar dagens ekonomiska system går mina tankar till den gamla kollegans illusionslösa konstaterande. Många direktörer som gjorde huvudlösa affärer har fått behålla sina jobb eller åtminstone sina generösa ersättningar. Många storföretag och banker på dekis som hade förtjänat att stå under konkursförvaltning har i stället fått subventioner och lånegarantier för att fortsätta vanskötseln ett tag till.

Det är inte konstigt att det har utbrutit en debatt om kapitalismens natur och om risken för att en liten klick berikar sig på folkflertalets bekostnad. 4 av 10 amerikaner uppger att dagens ekonomiska system bör benämnas crony capitalism – en vänskapskorrumperad kapitalism, där ett litet etablissemang håller varandra om ryggen.

Vad hände egentligen med idealen om en kapitalistisk marknadsekonomi där det är folket som styr med efterfrågan och investeringar? Hur kunde de stora liberala ekonomerna missa riskerna med en ny kapitalistisk aristokrati?

Svaret är att de inte missade de riskerna. Mycket av deras engagemang byggde tvärtom på viljan att tygla en självsvåldig ekonomisk elit. Adam Smiths argument för marknadsekonomin byggde aldrig på tron att marknadsaktörerna var kloka och välvilliga – de byggde på tron att de inte var det.

I Smiths klassiska verk Nationernas välstånd från 1776 ägnade han stort utrymme åt att beskriva hur företagare missbrukar sin ställning och begränsar konkurrensen. I ett berömt avsnitt förklarade han att människor inom samma yrke knappt kan råkas för avkoppling och trevnad utan att det slutar i en konspiration mot allmänheten eller ett påhitt för att höja priserna.

Enligt Adam Smith innebar skråväsende och tullmurar att dessa konspirationer fick ett institutionellt stöd, och han klagade över att man måste söka sig till utkanten av städerna för att få bra hantverk utfört, för det var bara där marknaden var fri. Att öppna upp för så mycket och så fri konkurrens som möjligt var också hans och de andra klassiska ekonomernas recept mot kapitalisters maktmissbruk. Då skulle rädslan för kunder med långt minne och hotet om konkurs tvinga dem att avhålla sig från försumlighet och svindlerier.

Det är denna konkurrens som gör att allt fast förflyktigas i det kapitalistiska systemet, som Marx och Engels konstaterade. Det är den som gör att innovatörer och entreprenörer hela tiden tar fram nya produkter och tekniker som slår ut de gamla. Det är därför borgerligheten blev den första samhällsklass som överlevde genom en kontinuerlig revolution i produktionsförhållandena.

Den österrikiska ekonomen Joseph Schumpeter menade att kapitalismens kärna var just denna kreativa förstörelse. Utan hänsyn till etablerade auktoriteter och traditionella sätt revolutionerar entreprenörer ständigt produktionen. Kapitalismen är inte effektivare för att kapitalisterna är klokare och mer förutseende än andra, utan för att de kapitalister som inte skapar mesta möjliga värde spontant väljs bort av konsumenterna och får ge plats för dem som är bättre.

Enligt Schumpeter var det denna kreativa förstörelse som gjorde att kapitalismen kunnat skapa mer välstånd på hundra år än alla andra ekonomiska system gjort på hundra tusen år.

Det finns bara ett problem med denna teori – det fungerar inte så. I alla fall inte på finansmarknaden. När en tillverkare av mobiltelefoner gör för dåliga och dyra mobiler går den till slut i konkurs, du börjar handla hos någon annan och konkurrenterna blir rätt glada. När en bank riskerar konkurs blir andra banker däremot nervösa, och banken räddas av staten.

Det beror på bankernas betydelse för hela ekonomins funktionssätt. En storbanks konkurs kan skapa oro för andra bankers hälsa och det kan leda till ett finansiellt sönderfall. Då kan inte heller de mest effektiva tillverkarna av mobiltelefoner förnya lånen för att hålla verksamheten igång. De som förlorar arbeten sugs inte längre upp av mer konkurrenskraftiga verksamheter, utan fastnar i arbetslöshet.

Det är de här riskerna som gör att finansbranschen har särbehandlats under hela 1900-talet. Banker som har problem med likviditeten kan alltid låna av centralbanken. Hushåll som sparar i bank får statliga insättningsgarantier. Och när bankerna ändå riskerar att gå omkull får de direkta räddningspaket från staterna.

Det fanns goda skäl att göra så, men bieffekten var att sektorn skyddas från kreativ förstörelse. Tidigare hade bankerna alltid ett intresse för långsiktigt hållbara affärer för att ledningen skulle få sitta kvar och aktieägarna inte skulle bli av med sina investeringar. En bank som tog stora risker behövde också betala mer för att någon skulle låna ut pengar till den.

När det inte längre fanns någon substantiell risk för konkurs blev bankens drivkraft i stället att ta större risker. Eftersom fordringsägare räknade med att alltid kunna få tillbaka pengarna av staten behövde de inte längre kräva högre ränta av riskabla banker och insättare slutade granska vilken bank de stoppade in pengar i. Det var därför President Roosevelt var motståndare till den insättningsgaranti som infördes i USA 1933 – han trodde att den skulle göra att kunderna i framtiden bara skulle bry sig om att få den högsta räntan oavsett hur riskabla affärer banken gjorde.

En bank kunde spela högt och satsa allt, i hopp om att få behålla alla vinster och om att kunna skicka alla förluster vidare till skattebetalarna. Krona så vinner jag, klave så förlorar jag inte. Då går en stor del av verksamheten snart ut på att lägga till nollor efter den summa som satsas. Om en investering ger dig tio procent i avkastning kan du gå från en miljon till hundra miljoner i vinst genom att bara öka satsningen hundra gånger. Nackdelen är förstås att du också tar en hundra gånger större risk om din motpart inte skulle kunna betala tillbaka. Men det behöver ju inte du bry dig om.

Kortsiktiga bonussystem i bankerna var inte ett misstag, de var konstruerade precis för att stimulera risktagande.

Under de senaste två decennierna har denna vinst varje gång-politik gått längre än någonsin. Varje gång det såg ut som att ekonomin var på väg in i en lågkonjunktur pumpade den amerikanska centralbanken ut pengar i ekonomin. Nu var det inte längre bara banker som skulle räddas, utan också fastighetspriser och aktiepriser. En allt större del av befolkningen satte sina besparingar i fastigheter och aktier och det bästa sättet att få dem att fortsätta konsumera i dåliga tider var att hålla uppe värdet på deras sparmedel.

Det var länge en extremt populär politik och det uppstod legender om centralbankschefen Alan Greenspan, som påstods kunna finjustera världsekonomin efter att ha läst all statistik i morgonbadet. På sätt och vis en dröm om planekonomen i badkaret. Presidentkandidaten John McCain sa att han skulle ge Greenspan en ny mandatperiod även om denne dog. Då skulle McCain bara sätta på Greenspan solglasögon och luta honom mot väggen. Det var allt som krävdes för att finansmarknaden skulle känna sig trygg.

Men kanske är det just det som är problemet. Marknadsaktörer ska inte känna sig trygga. De ska vara på helspänn och oroligt fundera över vad som är fast som härnäst riskerar att förflyktigas. Både i den keynesianska och den österrikiska ekonomiska skolan har det länge funnits röster som varnat för att känslan av trygghet är ödesdiger. Den österrikiskt anstrukne James Grant skrev en bok med titeln Vådan av välmåga och den mer keynesianskt lagde Hyman Minsky talade om att stabilitet ger instabilitet. Deras poäng var att goda tider, och tron att de kommer att bestå, uppmuntrar investerare att ta för stora risker.

Som någon har konstaterat är kapitalism utan konkurser lite som kristendom utan helvete. Det ger lite större utrymme för entusiasm, och lite mindre oro för att göra fel. Den entusiasmen, otyglad av rädsla, är en förklaring till de lånefinansierade felinvesteringar som gav upphov till finanskrisen 2008.

Och än en gång ledde det till massiva offentliga räddningsprojekt. Den amerikanska centralbanken tryckte upp väldiga mängder pengar bland annat för att blåsa upp priserna på aktier och fastigheter och andra tillgångar. EU satte snabbt ihop räddningspaket för Grekland, Portugal och Irland, men de verkliga adressaterna var inte dessa länders befolkningar, utan de banker och investerare som hade lånat ut pengar till dem.

Beslutsfattare och ekonomer talar ändå ofta om risken för att sådana räddningar ska ge nya kriser i framtiden. Nästan alla finansdepartement och finansiella myndigheter prövar också olika förslag på ur man skulle kunna begränsa den risken. Banker skulle t ex kunna tvingas att skriva testamenten som gör det lättare för myndigheter att avveckla dem under ordnade former om så krävs. Det finns en pågående diskussion om att bryta upp de stora bankerna, så att stater bara skyddar insättares pengar, men inte bankens egen spekulation. Centralbanker skulle kunna få ett mer begränsat mandat som hindrar dem från att subventionera tillgångspriser och blås upp nya bubblor.

Samtidigt präglas diskussionen närmast av uppgivenhet. Som om det i grunden inte går att förändra finansvärlden, därför att dess inflytande över politiken är så stor. Mer än en analytiker har ställt frågan om det politiska systemet har givit finansintressen en så stark ställning att de också har fått tillräckligt med muskler för att försvara den ställningen mot alla hot.

Den cyniske kommer lätt att tänka på ett annat avsnitt ur Adam Smiths Nationernas välstånd. Smith varnade där för att kapitalisterna ofta är kapitalismens värsta fiende och att deras politiska förslag därför bör mötas med stor misstänksamhet. Som han konstaterade:

”Förslaget härstammar från en klass av människor vilkas intresse aldrig exakt sammanfaller med allmänhetens och som vanligen har ett intresse av att föra allmänheten bakom ljuset och till och med förtrycka den”

JOHAN NORBERG
Programmet OBS, Sveriges Radio 2012-05-25
ljudfil
http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/3952467.mp3

——–

sist en samtida jämförelse på tema kapitalist…
ett par dokument om&kring det kapitalistiska ”klimatet’ i Sverige på 70-talet. Med påminnelse om allt klokt som sägs&skrivs varje dag. Exempelvis den sanning jag snubblade på så sent som igår:.;)

”Tänk vad tiden går!”

 

 klicka bilder

direktlänkar(vid uppladdningsproblem
https://dokubank13.files.wordpress.com/2012/05/kapsvinet-1024.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=v-ePwuMA-RU
http://www.mollberg.com/skateboard/history/index.htm

Written by susaeg

31 maj, 2012 at 08:36

Publicerat i Uncategorized

christmas puzzle

Written by susaeg

24 december, 2011 at 09:57

Publicerat i Uncategorized

hemliga kriget

Sveriges Radio P1; Konflikt. Lördag 3 december 2011
direktlänk till programmet (ljudfil)
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1300&grupp=9035&artikel=4832988&play=3613890&playtype=Sändning
vid lyssningsproblem ladda ned mp3-filen
http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/3613571.mp3

utdrag…

”…kriget är så framgångsrikt för att vi väljer människor med
ett stort intellekt…som ÄLSKAR att göra detta”
  (pos 13:45)

”JSOC är aktiva i Jemen, Kenya, Nigeria, Filippinerna, Iran,
Irak och Afgahnistan”
  (22:36)

”…det amerikanska folket har verkligen ingen aning om vad
den här delen av militären gör”
  (25:59)

”…när Priest under arbetet med sin bok bad en JSOC-officer
beskriva organisationens roll fick hon svaret:
Vi är den mörka materian. Ni kan inte se oss men vi är
kraften som styr Universum”
  (27:26)

 …och hänger allt som alltid ihop…

trots allt som bevisligen är…men ”icke synes vara”…exempelvis (klicka bilder)

 
 
Till saken hör…närmare bestämt de sju bilderna
ovan…att det krävdes ett ytterligare mandomsprov
av erkänt tålamod…eftersom det krävdes nästan fyra
timmar att få bakomliggande sk PISS att förstå att
uthålligheten skulle räcka för att skapa sidan som det
var tänkt. Vilket normalt skulle ta MAX en timme.
Som vid alla tidigare dokumenterade dataintrång blev
sidan som vanligt klar till slut. Och som vanligt bara
tack vare löpande skärmdumpad dokumentation och
vännerna Ljus och Öppenhet…förstås..;|
Går inte in på alla mer eller mindre kreativa sätt att
jävlas under sidbygget…men ansträngde sig den här
gången sabotörerna mer än vanligt. Av anledning för
vilken just nu saknas evidens(ebm#6)/Alf Susaeg
 
 
 

Written by susaeg

3 december, 2011 at 14:08

Publicerat i Uncategorized

the smoking gun


videolänk…klicka bild

Facebookinlägg 13 september 2011…

”Du och jag…med våra höga krav på bevis&belägg…måste helt enkelt vara överens om att ”911” var fråga om en operation som på PLATS…alltså i och inom de tre demolerade höghusen…pågått månader INNAN de två flygplanen rände in i två av husen. Alltså i TVÅ av de tre ödelagda husen. Bara det räcker…för oss förståndiga…för att inse att det var fråga om noggrant planerad och
dito KONTROLLERAD destruktion. Eftersom det TREDJE höghuset raserades på exakt samma sätt…samma dag…UTAN ”flygunderstöd”.

Observera:
Detta påstått UTAN stöd av ngt i den långa raden obortpratbara (natur)vetenskapliga evidens…som presenteras av bl a arkitekt- och ingenjörsgruppen ”Blueprint for Truth”.

Så visst är vi HELT överens här…iaf du och jag..;/Alf”

< större bild…klicka

911-controll680x335

länk till föregående inlägg…klicka bild

Written by susaeg

15 september, 2011 at 13:57

Publicerat i Uncategorized

controlled demolition

911-controlled-2

Hur länge behöver ältas, att nineeleven var
KONTROLLERAD byggnadsrivning…och inget annat?

Titta på videon nedan (klicka bild).
Titta två gånger för säkerhets skull.
Berätta sedan för någon annan vad du såg..;/Alf Susaeg

kompletteringar 2011-09-11

fb-controlled-fb

Facebook 2011-09-11  15:30
Videon Blueprint for Truth visar att det här på jorden finns kriminella grupperingar med av allt att döma obegränsade resurser.
Förbrytare som inga medel skyr för att nå sina mål. Och därför måste bekämpas med alla medel.

Vem som helst kan räkna ut med vilken kroppsdel som helst:
Brottslingar som kan genomföra de operationer som krävs för höghusrivning a la 9/11 kan genomföra VADSOMHELST!

Lika klart är att det ENDA som kan stoppa dessa globala marodörer
är global belysning och global öppenhet.
För alla oss gräsrötter gäller därför att AKTIVT försvara den YTTRANDEFRIHET vi fortfarande har, och jämföra med alla kopplingar
till bl a den här bilden..;/Alf
http://dokubank12.wordpress.com/2011/02/02/det-viktigaste/

Facebbok 2011-09-11  17:50
Mainstreammedia har hela dagen frossat i 911-fenomenet.
Var så länge sedan jag såg videon ovan Blueprint for Truth att den var glömd…fast klarläggandet och bevisen sitter. Orubbligt. Och då merparten manistreamjournalister rimligen måste ha ungefär samma information idag…om VERKLIGHETEN ifråga…blir söndagens mediaskådespel helt absurt.

Alltså. Vad pratar dom om, hela tiden?
Jo, terrorister, al Qaida, Afgahnistan, Irak, Guantanamo osv osv…
hela tiden. Men vad har DET med 911 att göra?

911 var bevisligen fråga om KONTROLLERAD byggnadsrivning på södra Manhattan i New York,
den 11 september 2001. Inget annat.

corruptio.blog.com 2011-09-12  00:12

corr20110912-korr

större bild…klicka
weblänk http://corruptio.blog.com/

en dagsaktuell årsgammal kommentar;
daterad 9 september 2010

artikeln ovan i helhet…klicka bilden ovan. Om länken inte fungerar…url:en nedan
http://dokubank.wordpress.com/om-roranrotan/rattshaverist/

vad kan för övrigt menas med…

enligt Norstedts översättning betyder ”controlled demolition”;  kontrollerad

demolering, rasering, [ned]rivning, förstörelse, kullkastning, utklassning

och enligt Farlex;  controlled
http://www.thefreedictionary.com/demolition

Definitioner med vittgående betydelser…vid närmare betraktelser.
Tillsvidareexempel; klicka bilden ovan…eller nedan…

om ingen av bildlänkarna fungerar…klicka url:en nedan

http://dokubank12.wordpress.com/2011/06/15/den-roda-traden/

och (nästan) alla destruktiva betydelser resumerade i (det dolda)

klicka bild

Written by susaeg

11 september, 2011 at 12:27

Publicerat i Uncategorized

for sale

SVERIGES NYA GRUNDLAG
ETT FÖRAKT FÖR DEMOKRATIN. SVERIGE SÄLJS UT TILL DE MEST MAKTGALNA KRAFTERNA I USA 

Kommentarer till Mänsklighets Nyhetsbrev ang. Sveriges nya grundlag:

”Sinnessjukt hur Sveriges medborgare finner sig i att förlora sina rättigheter folk från förr kämpat för. Detta sker bara idag. Mjäk.”
David Reynolds

”Har försökt prata med riksdagsmän i ”mitt” parti (Vänsterpartitet. Mänsklighets kommentar) … hjälpte icke. ”Skrämselpropaganda från Sverigedemokraterna” blev svaret … Är det NÅGON här som kan ge mig ett tips på VILKET parti man ska tillhöra i fortsättningen??”
Bengt Eriksson

”Undrar vad som egentligen måste hända innan Svenska folket vaknar??”
Maud Agneta Jönsson

”Forferdelig trist for dere i Sverige, her i Norge er det mange som ikke skjønner faren ved EU .Takk for all tilbakemelding fra dere , legger det ut på alle tilgjengelige fora.”
May- Harriet Seppola, Norge

SVERIGES NYA GRUNDLAG
FOLKET BEHÖVER INTE LÄNGRE TILLFRÅGAS VID FÖRÄNDRINGAR
Mänsklighet misstänkte att svenska folket inte längre behöver tillfrågas vid förändringar genom den nya svenska grundlagen, där EU-medlemsskapet och Lissabonfördraget skrivs in i Sveriges grundlag.
Detta konfirmeras enligt artikel 48, stycke 6 och 7 i Lissabonfördraget. Detta är med stor sannolikhet också anledningen till varför svenska folket nekades att folkomrösta om Lissabonfördraget, så att inte medborgarna skulle inse att Lissabonfördraget avslutar Sveriges självständighet och demokrati och Sverige uppgår i Bilderbergs världsdiktatur.
Artikel 48, stycke 6 och 7 i Lissabonfördraget: … En grund till att hemlighålla traktatinnehållet är kanske självändringsklausulen i artikel 48, stycke 6 och 7, som gör det möjligt för eurokraterna att ändra Författnings-Reformtraktaten efter sitt behag när som helst utan att fråga oss”…).

SVERIGES NYA GRUNDLAG
VÅR NATION SÄLJS UT TILL DE MEST MAKTGALNA KRAFTERNA I USA
Mänsklighet vidarebefodrar en kommentar från Dag Nilson på http://www.facebook.com/l/d3af1Zg86iYzECQPQ_9FSFeSOFg;Sourze.se till vår artikel Sveriges Nya Grundlag

– Ett hån mot demokratin: Det vilar en dov skräck över hela det offentliga Sverige. Kanske har den funnits där länge, men som jag känner det utvecklades den till ett strupgrepp i och med mordet på Olof Palme.

– Det är någon form av världsregering under bildande. Hur det sker kan man ha åsikter om. Men en sak är helt säker: Demokratin är för länge sedan helt övergiven. Den finns endast som en kuliss bakom vilken Trollkarlen ostört kan agera.

— Detta mord var ett klart meddelande till hela folket hur det går om man öppet ifrågasätter en viss makt när man samtidigt har stort inflytande. Troligen meddelar mordet på Anna Lindh det samma.

— Varenda riksdagsman i Sverige är tystad av omedveten rädsla för att bli nästa offer. På svenska redaktioner härskar samma mörker.

— Sverige är världens främsta lydstat till de mest maktgalna krafterna i USA. Vi är först med att sälja ut vår nation till härskare som tror sig om att kunna skapa liv genom att döda all kreativ och självständig individualism.

DÖDSSTRAFF FÖR UPPROR MOT
BILDERBERGS VÄRLDSDIKTATUR
Ännu en glad nyhet som vi kan se fram emot efter att EU-medlemsskapet och Lissabonfördraget skrevs in i Sveriges grundlag är att dödsstraff kan införas för uppror mot Bilderbergs världsdiktatur.

Källa: Tankesmedjan Mänsklighet…klicka bild

Written by susaeg

6 september, 2011 at 15:57

Publicerat i Uncategorized

spegel spegel

Written by susaeg

5 september, 2011 at 13:34

Publicerat i Uncategorized

daniel estulin

Målet för Bilderbergergruppen, den globala makteliten

som årligen samlas till ett privat möte som världshändelserna styrs av, är makt – rätt och slätt, säger Daniel Estulin, undersökande journalist som har granskat Bilderberg i 20 år, författare till bästsäljande boken Den sanna historien om Bilderberggruppen (boken kan köpas på http://www.adlibris.se), när han föreläste för EU-parlamentet om Bilderberggruppen.

Daniel Estulin säger att Bilderbergruppen handlar om att makthungriga personer försöker att manipulera världsekonomin – och att utmaningen är att väcka massorna, som nu har en möjlighet att förändra historien och ge människorna tillbaka sin framtid.

Estulin var inbjuden att tala till Europaparlamentet om Bilderberggruppen, som många fortfarande anser vara en ”konspiration” eller ”hemlighetsfulla kabal.”

”Dessa människor vill ha ett imperium”, sade han. ”Det är vad globaliseringen är. … Alltför många människor anser att man behöver pengar, för att skapa ett imperium. Men pengar är inte avgörande för välstånd och ekonomi. Det är inte pengar, som gör att världen går runt. ”

Han förklarar att det är kraften som kommer från pengar, och en förmåga att fatta beslut som påverkar andra människor, som är central.

”Idén bakom varje Bilderbergermöte är att skapa vad de själva kallar aristokrati med syfte att förena den europeiska och nordamerikanska eliten om det bästa sättet att förvalta jorden. Med andra ord, skapandet av ett globalt nätverk av jättekarteller, mer kraftfull än någon nation på jorden, uppenbarligen från deras synvinkel, för vårt eget bästa och i vår fördel.

Ibland, säger Daniel Estulin, så kommer denna kraft kommer genom förstörelsen av ekonomierna.

”De förstör världsekonomin med flit,” förklarade han. ”Detta är inte första gången heller. Detta skedde i den 14: e århundradet New Dark Age: 30 procent av befolkningen utplånas.”

Men det finns ett ljus, hävdar Daniel Estulin.

”Vi är nu i stånd att förändra historien. Jag tror att människan äntligen har en framtid. En gång demoraliserade de befolkningen utan moraliskt syfte, och befolkningen befann sig i en långvarig sömn. Men nu sker ett allmänt uppvaknande och i detta allmänna uppvaknande, så börjar människor att ställa de rätta frågorna” säger han.
”Det handlar inte längre bara om: ” Vad får jag ut av det? ” utan snarare om att: ”Vad är rätt?” Det är ett internationellt fenomen av respons och reaktion på ett uppvaknande till insikten om att att hela världen är dömd till katastrof om vi inte folk göra något åt det. ”

Han sa begreppet Bilderbergs är lätt att förstå.

”I en värld av internationella finanskretsar, där det finns de som styr händelserna och de som reagerar på händelserna. Medan de senare är mer kända, större i antal, och till synes mer kraftfull, ligger den verkliga makten hos de tidigare” säger han.

Han förklarar att Bilderbergs organisation är dynamisk

”eftersom den förändras med tiden, absorberar och skapar nya delar, medan den utsöndrar resterna av ruttnande delarna. Medlemmar kommer och går, men själva systemet förändras inte.Det är ett självbevarande system, ett virtuell spindelnät av sammankopplade ekonomiska, politiska, ekonomiska och intressen industri. Egentligen är det inte längre en hemlighet och inte mycket av en konspiration. Det är ett möte med personer som representerar en viss ideologi” sade han. ”Ideologin om världen som ett aktiebolag. Bilderberg är ett medium för att samla finansiella institut, som är världens mest kraftfulla och som representerar världens mest rovgiriga ekonomiska intressen. Och just nu är det denna kombination som är den värsta fiende till mänskligheten” sade han.

Han sade medborgarna i världen har tvingats till insikt genom

”att bli medvetna om att presidenter, premiärministrar, drottningar och kungar är marionetter till mäktiga krafter som verkar bakom kulisserna.”

Han sa detta är dörren till framgång.

”Något har skett med oss, med folket i detta allmänna ekonomisk kollaps. Folk i allmänhet är gripna av något som de inte alltid förstår. Men, det tvingar dem att agera på ett visst sätt, i deras eget intresse. Detta är vad de gör i Grekland. Detta är vad de gör i Spanien, i USA. Det är som om en tidvattenrörelse, som tvättadr bort vår vår rädsla. När människor inser att deras existens är hotad, så förlorar de sin rädsla, och Bilderberggruppen känner också detta. Det är kanske därför som Zbigniew Brzezinski nyligen i ett tal i Council on Foreign Relations i Montreal, varnade för att ett ”globalt politiskt uppvaknande, ”i kombination med inre stridigheter bland eliten, hotade att omintetgöra utvecklingen mot en världsregering.
Vad jag talar om är inte ett vetenskapligt problem eller ekonomisk fråga, utan snarare en moral fråga. En fråga om odödlighet. Gör vi som nationalstater, eftersom människor på planeten tror på mänsklighetens framtid? Och vilken typ av framtiden? Vi har kanske 100 eller 200 år av framtid. Eller 10.000 år? Har vi rätt att drömma? Om vi har en känsla av mening, då kan inte de onda vinna” säger han

Bilderberggruppen har ett årligt möte, vanligen med mer än 100 av världens mest inflytelserika ledare, inklusive stats-och tycoons företag. D
et är alltid stängt för allmänheten och för media, sekretssen garanteras av beväpnade agenter.
WND rapporterade att vid förra årets möte, så närvarande bl.a. USA: s finansminister Tim Geithner, Larry Summers, chef för USA: s nationella ekonomiska rådet, Richard Holbrooke, Obama-administrations särskilda representant för Afghanistan och Pakistan, Världsbankens ordförande Robert Zoellick, Europeiska centralbankens ordförande Jean -Claude Trichet och Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

”Bilderberg är inte ett spöke” säger Daniel Estulin i hans tal till EU-parlamenet, ”men det är en kraftfull organisation. Det är ett medium för att sammanföra finansiella institutioner – de störstainstitutionerna i världen – som agerar på ett sätt som nu är samhällets värsta fiende.”

Han sger också att eliten anser att de nationella resurserna är deras – och inte ”allas”.

”De vill att vi ska arbeta för dem, där våra barn och barnbarn ska arbete för en elitgrupp, en oligarki”, säger han.

Han säger att Bilderbergmedlemmen David Rockefeller själv har medgivit detta. David Rockefeller, har skrivit:

”Somliga tror att vi är en del av en hemlig kabal, som arbetar mot USA:s bästa, och som kännetecknar min familj och mig som ”internationalister ” – och att konspirera med andra runt om i världen om att bygga ett mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur – en värld, om du så vill. Om så är anklagelsen, så ärjag skyldig, och jag är stolt över det”

Daniel Estulin länkar Bilderberg-gruppen med händelser i världen, politiken och företags- tycoons under en period på 15 år. Estulin avslöjar hur detta nätverk av människor och organisationer nu har blivit en

”skuggregering vars högsta prioritet är att störta alla nationalstaternas suveränitet och och ersätta dem med ett globalt företaget, som kontrollerar och övervakar ekonomierna, en en elektronisk global polisstat.”

Han säger att inte alla medlemmar i Bilderberggruppen är ”dåliga”, han förklarar att medlemskapet är strukturerat som koncentriska cirklar med varierande ansvar och relationer. Men det omfattar nästan alla kända spelare i politik och ekonomi, som t.ex George W. Bush, George Soros, George McGovern och Jimmy Carter.

Estulin säger
”Denna parallella värld är fortfarande osynlig i den dagliga kampen för den stora massan, men tro mig, den finns där: en kloak av lögner, dubbelspel, struntprat,insinuationer, utpressning och mutor. Det är en surrealistisk värld med dubbla och tredubbla agenter, av ändrade lojaliteter, av professionella psykotiska mördare, hjärntvättade svart ops agenter, lyckoriddare och legosoldater, vars främsta inkomstkällor är de smutsigaste och mest föraktliga statligt subventionerade subversiva uppdrag.”

Källa: Tankesmedjan Mänsklighet

Written by susaeg

3 september, 2011 at 22:00

Publicerat i Uncategorized

jobba grabbar!

Written by susaeg

23 augusti, 2011 at 13:51

Publicerat i Uncategorized

orwell

Written by susaeg

13 augusti, 2011 at 03:34

Publicerat i Uncategorized

upploppen

klicka bild

Written by susaeg

13 augusti, 2011 at 03:28

Publicerat i Uncategorized